Klioprisens modtagere

Læs mere om Klio prisen.

Ulla Koch Ulla Koch

Statuetten er givet som en anerkendelse af et
mangeårigt, vedholdende arbejde, der har bevaret og
udbygget Ankerhus Seminarium – en værdifuld
uddannelsesinstitution i Sorø Kommune.
Det er ligeledes en påskønnelse af de vellykkede be-
stræbelser på at gøre seminariet og dets bygninger til
en åben, synlig og aktiv del af det kulturelle liv i Sorø.

Modtog prisen d. 2002-12-05

knud_vad Organist Knud Vad

Statuetten er givet som påskønnelse af et livslangt,
vedholdende musikalsk engagement, der bl.a. har
resulteret i “Sorø Internationale Musikfestival”, rækken
af “Bachkantater i Sorø Klosterkirke” og i opførelsen
af samtlige Bach orgelværker i Sorø hvert 5. år.
Tildelingen er ligeledes en anerkendelse af den store
betydning, dette arbejde har for Sorø i almindelighed,
idet det er stærkt medvirkende til at gøre byen kendt
i vide kredse for sin kultur og for sin kvalitet.

Modtog prisen d. 2002-12-05

Ole_Ring Ole Ring

Denne statuette er givet som en anerkendelse af et
mangeårigt stædigt, utrætteligt og uegennyttigt arbejde
for forbedring og udvikling af sportsklubber og foreningers
forhold i Sorø Kommune.

Modtog prisen d. 2004-03-05

Ib Hahn Andersen Ib Hahn Andersen

Statuetten er givet som en anerkendelse af et mangeårigt,
stærkt og vedvarende engagement i det soranske lokal-
samfund.
Den er i særlig grad en påskønnelse af en indsats som
formand for Sorø Spare- & Laanekasses Fond, der
rækker langt videre, end de normale krav til denne
post tilsiger.
Præget af interesse, økonomisk indsigt og rettidig
omhu er denne indsats grunden til, at fonden fortsat
kan være aktivt nærværende og igangsættende i Sorø
sports- og kulturliv – også efter perioder med svingende kunjunkturer og skiftende organisations-
former.

Modtog prisen d. 2007-04-12

Annelise Birkholm-croppet Annelise Birkholm

Statuetten er givet som en anerkendelse af et mangeårigt,
stærkt og vedvarende engagement i det soranske lokalsamfund.
Det er en påskønnelse af en indsats som erhvervs- og
turistchef i Sorø Kommune, der rækker langt videre,
end de normale krav til dette job tilsiger.
Præget af uselvisk interesse for Sorø´s erhvervsliv,
detailhandel og turistside, har din iværksætter lyst og
idérigdom gavnet byens udvikling på alle fronter.

Modtog prisen d. 2007-10-31

Lorentz Jørgensen

Statuetten er givet som en anerkendelse af et mangeårigt,
stærkt og vedvarende engagement i det soranske kulturliv.
Den er i særlig grad en påskønnelse af en indsats for
kunsten og kunstens forhold i Sorø – ikke mindst for
den ildhu, der nu har resulteret i et nyt kunstmuseum.

Modtog prisen d. 2011-11-17

Gert Busk Gert Busk

Statuetten er givet som en anerkendelse af Gert Busk´s
uegennyttige og vedvarende engagerment i Sorø Roklub
gennem 40 år.
De er i særlig grad tildelt for den enestående indsats, som
er ydet til gavne for den soranske ungdom, og som har
medvirket til at sætte soransk og dansk rosport på
verdenskortet.

Modtog prisen d. 2012-11-03